Το ποσό των 1,98 δισ. ευρώ άντλησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) από τη δημοπρασία τριμήνων γραμματίων. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,1119%, από 0,0516% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου. Η προσφορά καλύφθηκε κατά 2,4 φορές.