Το ποσό των 13.843.510 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνον επενδυτικών δαπανών στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ύστερα από σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Τάσος Γιαννίτσης.
 Όπως αναφέρει η απόφαση, το ποσό εκταμιεύεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έναντι του α' τριμήνου του 2012, βάσει του μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015.