Στην απόκτηση ποσοστού 12,25% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΙΧΜΗ προχώρησε η Vidavo στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιεί.
Η εν λόγω επιχειρηματική κίνηση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Vidavo ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της ΑΙΧΜΗ στην αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.).


Η ΑΙΧΜΗ με σύμβουλο την Capital Markets Experts είναι η πρώτη εταιρία που εισάγεται στη συγκεκριμένη αγορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκδίδοντας 21.023 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, οι οποίες, μαζί με τις υφιστάμενες 297.023 μετοχέςθα τεθούν σε διαπραγμάτευση στην τιμή των 4,72 ευρώ. 


Η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ.
Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της ΑΙΧΜΗ στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου προγραμματίζεται η Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012.


«Πέραν από το στενά επενδυτικό ενδιαφέρον, η συμμετοχή στην ΑΙΧΜΗ ανοίγει για τη VIDAVO στρατηγικές προοπτικές, με σημαντικότερη τη συνέργεια στην προώθηση των προϊόντων της Vidavo στις αγορές της Βαλκανικής (Π.Γ.Δ.τ.Μ., Βουλγαρία, Ρουμανία), όπου ήδη δραστηριοποιείται η ΑΙΧΜΗ» καταλήγει η ανακοίνωση της Vidavo.