Άνοδο κατά πέντε μονάδες βάσης σημείωσε ο αριθμός του συνόλου των νέων καταθέσεων το Φλεβάρη και διαμορφώθηκε στο 2,83%.

Πιο αναλυτικά, το επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο πέντε μονάδων βάσης και βρέθηκε στο 0,46%, ενώ το μέσο επιτόκιο με διάρκεια έτους παρουσίασε άνοδο εφτά μονάδων και διαμορφώθηκε στο 4,86%.

Τέλος, το επιτόκιο των καταθέσεων των νοικοκυριών παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,47%.


Στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 15,14%, ενώ αυτό της καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος διαμορφώθηκε στο 8,8%.


Σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, αυτά χωρίς καθορισμένη διάρκεια το επιτόκιο τους μειώθηκε κατά 4 μ.β. και έφτασε το 7,86%, ενώ το επιτόκιο επαγγελματικών δανείων έφτασε στο 10,34%.


Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 7,81% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, κατά 16 μονάδες βάσης στο 6,55% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 29 μονάδες βάσης στο 5,81% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.


Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 3,77%. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε μείωση κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, το Φεβρουάριο του 2012, στο 6,45%.


Με πληροφορίες από euro2day.gr