Ακυρώθηκε τελικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,50 εκατ. ευρώ της Ηλεκτρονικής Αθηνών, λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου.
Η αύξηση είχε αποφασιστεί από την γενική συνέλευση των μετόχων την 1η Νοεμβρίου 2011 και αφορούσε στο ποσό των 6.500.000,10 ευρώ με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η εταιρεία θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση προκειμένου να ληφθεί εκ νέου σχετική απόφαση όταν βελτιωθεί η οικονομική συγκυρία ή κριθεί σκόπιμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Στρούτσης, έχει ήδη καταβάλλει (ο ίδιος και μέσω ελεγχόμενης εταιρίας) το συνολικό ποσό των 5.500.000 ευρώ υλοποιώντας στο ακέραιο τις σχετικές του δεσμεύσεις, ποσό το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο στην εταιρία και θα μετοχοποιηθεί με την προσεχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.