Έγινε του...PSΙ και στο δώρο Πάσχα. Την Μεγάλη Τετάρτη, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, θα διαπιστώσουν ότι το πρώτο τμήμα του 14ου μισθού (το υπόλοιπο είναι το επίδομα αδείας) θα φτάσει στις τσέπες των εργαζομένων μειωμένο κατά 22%.

Η πρόσφατη περικοπή του βασικού μισθού, αγγίζει και το πασχαλινό δώρο όπως προκύπτει από ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΕΠΕ.

Το παράδειγμα των Επιθεωρητών Εργασίας δείχνει ότι ο εργάτης θα περιμένει να βάλει στην τσέπη του 503,55 ευρώ αλλά τελικώς θα εισπράξει μόλις 392,7 ευρώ.

Δείτε το παράδειγμα:

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ειδικότητα εργάτη), αμείβεται με τα ισχύοντα σήμερα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (με την προβλεπόμενη μείωση 22% των αποδοχών του).

Ο εν λόγω εργαζόμενος είναι άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, με πλήρες ωράριο και έχει απασχοληθεί από 1.1.2012 έως 30.4.2012 (δεν θα λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από την 30.4.2012), θα λάβει το ακόλουθο Δώρο Πάσχα 2012: 

* 15 ημερομίσθια Χ 26,18 EURO (ημερομίσθιο που ισχύει από 14.2.2012, σύμφωνα με τον Ν. 4046/2012 και την εκδοθείσα Π.Υ.Σ. αριθ. 6/28.2.2012) = 392,7 EURO.

* Ο ίδιος εργαζόμενος χωρίς την μείωση που προβλέπει ο Ν. 4046/2012 και η εν λόγω Π.Υ.Σ., θα ελάμβανε Δώρου Πάσχα 2012 15 ημερομίσθια Χ 33,57 EURO = 503.55 EURO.

Ολόκληρο το δώρο Πάσχα, το δικαιούνται όσοι απασχολήθηκαν ολόκληρη τη χρονική περίοδο στη περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Εκείνοι που η σχέση εργασία τους με τον υπόχρεο στη καταβολή επιδόματος (δώρου) Πάσχα εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούνται αναλογίας.

Η αναλογία υπολογίζεται ως εξής:

Σαν επίδομα Πάσχα ποσόν ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του δώρου Πάσχα είναι η Μεγάλη Τετάρτη.

Αρίστος Οικονομίδης