Μόνο με δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες θα νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα κτίσματα νέας γενιάς, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, μπλοκάροντας προσωρινά τις αιτήσεις για νομιμοποίηση.

Σύμφωνα με τον ΣτΕ, τα ιδιωτικά έγγραφα που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι υπάρχει κίνδυνος βλάβης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, ενώ ενδέχεται να δημιουργηθούμ τετελεσμένες καταστάσεις με πραγματοποίηση και νέας αυθαίρετης δόμησης.

Την ίδια στιγμή, όχι μόνο απαγόρευσαν τις νέες αιτήσεις , αλλά και διέταξαν το πάγωμα των αιτήσεων που βρίσκονται σε επεξεργασία, και οι οποίες έχουν υποβληθεί Το ΣτΕ «πάγωσε» τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων που αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής τους με ιδιωτικά έγγραφα και όχι με αεροφωτογραφίες και δημόσια έγγραφα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των μεταγενέστερων νόμων 4042/2012 και 4030/2011, που τροποποίησαν τον αρχικό 4014/2011.

Για να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα τους θα πρέπει να προσκομίζουν την υπεύθυνη δήλωση και δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, προκειμένου να προσδιορίζεται ακριβώς ο χρόνος που ολοκληρώθηκε η παράνομη κατασκευή.

Με προβληματισμό είδαν οι δικαστές και τις συνεχείς παρατάσεις που παίρνει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, παρατηρώντας μεγάλη ελαστικότητα στα έγγραφα που υποβάλλονται, πράγμα που επιτρέπει την ανέγερση νεών αυθαιρέτων.

Τέλος, το ΣτΕ εξέφγφρασε φόβους η υπόθεση να μετατραπεί σε νόμιμο και μόνιμο εισπρακτικό μηχανισμό προστίμων υπέρ του κράτους, εις βάρος της περιβαλλοντικής ζωής του τόπου.