Ο όμιλος Kaufmann άνοιξε το τρίτο εμπορικό κέντρο του στην Κροατία.
Το «City Center» βρίσκεται στο ανατολικό Ζάγκρεμπ και συνέβαλε στην περαιτέρω επέκταση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης.