Νέα υποχώρηση σημείωσε τον Μάρτιο ο ιδιωτικό κλάδος της ευρωζώνης με τον δείκτη δραστηριοτήτων ΡΜΙ να φτάνει στο 49,1 από 49,3 τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τους αναλυτές η νέα αυτή υποχώρηση, αν και καλύτερη των εκτιμήσεων για 48,7, φανερώνει  ύφεση για την οικονομία της ευρωζώνης κατά το πρώτο τρίμηνο.