Πέντε σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 747.000 ευρώ περίπου, που αφορούν προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ανέλαβε το τελευταίο δίμηνο η PC SYSTEMS.
Συγκεκριμένα, η εταιρία προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων που αφορούν:

•    Ετήσια ανανέωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και δικτύου του πληροφοριακού συστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

•    Τετραετή προμήθεια εξοπλισμού (Framework Supply Contract) για τους κεντρικούς υπολογιστές και τα αποθηκευτικά μέσα (Servers & Storages) της CEDEFOP (European Center for the Development of Vocational Training), καθώς τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης έως και 9 έτη

•    Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

•    Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

•    Τριετή ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης για την υποστήριξη του δικτύου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σε συνεργασία με την Ίλυδα Α.Ε.

Επιπλέον, αναμένεται εντός του μήνα η υπογραφή της σύμβασης για την ανάληψη μεγάλου έργου κατασκευής καλωδίωσης καθώς και των computer rooms, στο υπό ανέγερση Μέγαρο Omicron Plus στο Μαρούσι.