Κατεπείγουσα έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί εάν βεβαιώσεις κερδών που εκδόθηκαν από τον ΟΠΑΠ έχουν χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διέταξε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών.
Σε έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται ότι αντικείμενο της έρευνας θα είναι το ενδεχόμενο οι βεβαιώσεις κερδών να χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς αγαθών μεγάλης αξίας, καθώς και αν υπήρξε εμπλοκή πρακτόρων του ΟΠΑΠ στη μη σύννομη διαχείριση και διάθεση κερδισμένων δελτίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φ. Σαχινίδης ανακοίνωσε ότι το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει και λαμβάνει, από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΑΠ, μηνιαία ενημέρωση σχετικά με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις κερδών από τις αρχές του 2011. Επίσης, έχει ζητηθεί σχετική πληροφόρηση και για τα προηγούμενα έτη και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας.

Ο κ. Σαχινίδης επισημαίνει ωστόσο ότι «δεν είναι βέβαιο πως η ονομαστικοποίηση των δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ κλπ, θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη άσκηση της αντεγκληματικής πολιτικής», προσθέτει πάντως ότι «η βελτίωση της συνεργασίας των διωκτικών αρχών με τις υπηρεσίες του ΟΠΑΠ θα βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη του παραπάνω στόχου».