Μια σημαντική στρατηγική συμμαχία με κοινωνικό περιεχόμενο, πέραν της επιχειρηματικής διάστασης, ανακοίνωσαν η εισηγμένη στο Χ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. και η Cyclon ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι συνεργαζόμενες εταιρίες προσφέρουν στους πελάτες τους σημαντικά προνόμια, μέσω του προγράμματος Επιστροφής Ασφαλίστρων και Δωρεάν Αγορών Lifecard, όπως ενδεικτικά: 


α. Επιστροφή ασφαλίστρων στους ασφαλισμένους της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ για τις αγορές που πραγματοποιούν από τα πρατήρια υγρών καυσίμων Cyclon. 


β. Δωρεάν αγορές από τα πρατήρια υγρών καυσίμων CYCLON σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα, ίσης αξίας με αυτές που οι πελάτες της Ασφαλιστικής έκαναν στο προηγούμενο ίσο χρονικό διάστημα, την αξία των οποίων πληρώνει στη CYCLON η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. 


Η συνεργασία αυτή μεταξύ των εταιριών CYCLON και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, συμπληρώνει το εύρος των συνεργαζόμενων με το πρόγραμμα επιχειρήσεων και εκτιμάται ότι θα αξιοποιήσει περαιτέρω τόσο τα πελατολόγια όσο και τα εκτεταμένα δίκτυα διανομής των δύο οργανισμών.