Σε παύση πληρωμών προχωρά η διαφημιστική εταιρεία Comm group.
Ο όμιλος του επιχειρηματία Τάσου Πηλού, σταμάτησε να πληρώνει τις υποχρεώσεις του «φεσώνοντας» τις συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες.

H εταιρεία είναι  επικεφαλής ενός σχήματος συμμετοχών σε διαφημιστικές και άλλες εταιρείες του οπτικοακουστικού τομέα και της επικοινωνίας - δημοσίων σχέσεων και κατά το παρελθόν ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.