Δεκτή έγινε η αίτηση της Μάρακ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ για υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007 (διαδικασία συνδιαλλαγής), με την υπ' αριθ. 1558/2012 του πολυμελούς Πρωτοδικείου του Πειραιά.

Κατόπιν τούτου διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και ορίστηκε μεσολαβητής, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.3588/2007.