Το ποσό των 1,5 δισ. ευρώ άντλησε η Πορτογαλία μέσω της διάθεσης 6μηνων και 18μηνων τίτλων.
Η έκδοση αφορούσε 1 δισ. ευρώ και το επιτοκιακό της κόστος, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος πορτογαλικός φορέας, διαμορφώθηκε σε 4,537% ενώ η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά κατά 2,6 φορές.

Επίσης, ο πορτογαλικός φορέας διαχείρισης δημοσίου χρέους προχώρησε επίσης στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,900% έναντι 4,332% στις 15 Φεβρουαρίου. Η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά κατά 5 φορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά  εδώ και ένα έτος, που η Πορτογαλία κατορθώνει να διαθέσει στις αγορές έντοκη έκδοση διάρκειας άνω του ενός έτους.