Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για τις επιστροφές ΦΠΑ προκάλεσε την αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η νέα εγκύκλιος κατοχυρώνει θεσμικά έες καθυστερήσεις στη διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ, ενώ παραπέμπει στις καλένδες τις ήδη εδώ και μία τριετία εκκρεμείς επιστροφές του Φόρου».


Ενώ πρόσθεσε ότι αυτή η κίνηση συνιστά «κούρεμα» των προς είσπραξη οφειλών του Δημοσίου προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, προκαλώντας ασφυξία ρευστότητας στους εξαγωγείς και κλείνοντας οριστικά κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε νέες γραμμές χρηματοδότησης.


Επίσης, σύμφωνα με τον ΠΣΕ, δημιουργεί επιπρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο με αχρείαστο έργο τις ΔΟΥ, όλης της χώρας.


Ο ΠΣΕ τονίζει ότι θα πρέπει:

1. να αποδεσμευθούν οι ΔΟΥ από τις διαδικασίες επιστροφών ΦΠΑ,

2. να αναλάβει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τη διαδικασία διεκπεραίωσης των μέχρι σήμερα εκκρεμοτήτων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφών ανά μήνα και

3. εφ’ εξής οι επιστροφές να γίνονται άμεσα, στη βάση δειγματοληπτικών ελέγχων, όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ.

 

«Σήμερα, το κράτος έχει στη διάθεσή του σύγχρονα πληροφοριακά ελεγκτικά συστήματα, όπως το TAXIS και το ELENXIS, για τη διασταύρωση –δειγματοληπτικά- των απαιτούμενων στοιχείων. Αλλωστε, είναι οξύμωρο σχήμα, η παγκόσμια οικονομία να περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους Έλληνες Εξαγωγείς και το Ελληνικό Κράτος, να τους «τιμωρεί» για την εξωστρέφειά τους.


Οι επιστροφές ΦΠΑ είναι χρήματα που έχουν ήδη καταβάλει ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δανεικά, ομόλογα ή χορηγίες. Οι Έλληνες Εξαγωγείς έχουν πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα, εμποδίων και αντικινήτρων όλα αυτά τα χρόνια και παρ’ όλα αυτά έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση. Οι άμεσες επιστροφές του ΦΠΑ είναι αδιαπραγμάτευτες», κατέληξε η κ. Σακελλαρίδη.