Τρεις προτάσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης ανακοίνωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδιου της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όπου και θα αποκτήσουν πρόσβαση στα αναλυτικά δεδομένα του διαγωνισμού, ενώ το τελευταίο στάδιο θα περιλαμβάνει την υποβολή των δεσμευτικών τους προσφωρών.

Ο επικρατέστερος επενδυτής θα αποκτήσει δικαίωμα αποκλειστικής αξιοποίησης, χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του IBC για 90 χρόνια.