Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Burgan Bank από το Κουβέιτ βρίσκεται η EFG Eurobank Ergasias για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην τράπεζα Eurobank Tefken, στην Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας οι όροι της συναλλαγής θα γνωστοποιηθούν με την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας.