Σχεδόν 8,5 δισ. ευρώ άντλησε η Γαλλία από τη σημερινή δημοπρασία ομολόγων, αλλά με αύξηση του κόστους δανεισμού.


Το Παρίσι άντλησε 1,310 δισ. ευρώ από ομόλογα λήξεως το 2017. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,96% (από 1,91% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία) ενώ η προσφορά καλύφθηκε κατά 3,267 φορές 


Από τα 10ετή ομόλογα, η Γαλλία άντλησε 4,319 δισ. ευρώ με μέση απόδοση στο 2,98% (από 2,91% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία). 


Επίσης, άντλησε 1,575 δισ. ευρώ με μέση απόδοση στο 3,46% (από 3,30% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία)από τίτλους που λήγουν τον Απρίλιο του 2026. Η προσφορά καλύφθηκε κατά 2,31 φορές. 


Από τα 30ετή ομόλογα, η Γαλλία άντλησε 1,235 δισ. ευρώ με μέση απόδοση στο 3,79%(από 3,97% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία). Η προσφορά καλύφθηκε κατά 2,7 φορές. 


Με πληροφορίες από euro2day.gr