Μπορεί στην Ελλάδα να κυριαρχεί η εντύπωση ότι οι καταθέτες φυγαδεύουν τα λεφτά τους στην Ελβετία, ωστόσο από ότι φαίνεται τα πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά…
Από έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης προκύπτει ότι από το 2008 ξεκίνησε μεταφορά των ελληνικών καταθέσεων από την Ελβετία σε χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη δείχνουν ότι «από την κατανομή προς την Ελλάδα του παρακρατηθέντος φόρου στην Ελβετία σχετικά με τόκους που προέκυψαν από αποταμιεύσεις φορολογικών κατοίκων Ελλάδα, κατά το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) εισέρρευσε το ποσό των 5.935.362,84 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) ανήλθε σε 9.928.558,82 ευρώ».

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έγγραφο διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος, με αλλεπάλληλες ερωτήσεις του, έχει ζητήσει ενημέρωση για την πορεία φορολόγησης των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία και την πορεία υπογραφής διακρατικής συμφωνίας.