Καταψηφίστηκε από τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της Ridenco το μοναδικό ψήφισμα για τη λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής Woodland Designs PLC.

Το διοικητικό συμβούλιο της θυγατρικής, κατόπιν πρότασης της κυρίας μετόχου Ridenco, θα επανέλθει με την προκήρυξη νέας έκτακτης γενικής συνέλευσης με συναφή θέματα.