Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Τράπεζα της Αγγλίας στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,5%.