Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση του τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει ότι «δεν πρέπει να γίνονται δεκτά ιδιωτικά έγγραφα για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων». Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος. Γ. Παπακωνσταντίνου, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος βρίσκεται σε συνεννόηση με το ΤΕΕ, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων με την υποβολή αιτήσεων. Οι νομιμοποιήσεις θα βασίζονται μόνο σε δημόσια έγγραφα, αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες, για τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου.


Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κώστας Καρτάλης, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να κινηθούν  οι νομικές και πειθαρχικές διαδικασίες για όσους κρατικούς λειτουργούς, αλλά και μηχανικούς, εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, είτε στην κατασκευή των αυθαιρέτων, είτε στην υποβολή αιτήσεων για τακτοποίηση αυθαιρέτων, που δεν είχαν καν κτιστεί.