Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO Index) ενισχύθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2012 στις 93 μονάδες, όπως κατέδειξε η τριμηνιαία έρευνα της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και της ICAP Group.

Ο δείκτης επηρεάστηκε θετικά από την πολιτική συμφωνία που οδήγησε στην ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, την ολοκλήρωση του PSI και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που συνοδεύουν το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2013-–2015.
 

Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση παραμένει δυσμενής και η οικονομία αναμένεται να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 114 μονάδες.
 

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 103 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι δυσμενέστερη έναντι του περασμένου έτους παραμένει υψηλό (89%), ωστόσο είναι μειωμένο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (96%). Οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας ένα έτος μετά αποτυπώνονται στη σημαντική άνοδο του δείκτη στις 147 μονάδες. Την εξέλιξη του δείκτη επηρέασε θετικά η αύξηση σε 22% του ποσοστού των CEOs που αισιοδοξούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος, έναντι 10% το προηγούμενο τρίμηνο.
 

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις παρέμεινε σταθερός στα επίπεδα του τέταρτου τριμήνου του 2011.
 

Σημάδια αισιοδοξίας καταγράφονται μεταξύ των CEOs σχετικά με την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, με τον δείκτη να σημειώνει αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2012 στις 53 μονάδες. Στη βιομηχανία είναι εμφανέστερη η βελτίωση του κλίματος με το ποσοστό των CEOs που θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων είναι καλύτερη, να αυξάνεται σε 27% έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος είναι σημαντικά βελτιωμένες έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 110 μονάδες έναντι 88 του προηγούμενου τριμήνου. Το ποσοστό των CEOs που αισιοδοξούν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση των επιχειρήσεών τους το επόμενο έτος αυξήθηκε σε 34% έναντι 20% το προηγούμενο τρίμηνο.
 

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με δύο κρίσιμα ζητήματα οικονομικής επικαιρότητας.
 

Το πρώτο αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μετά την ολοκλήρωση του PSI. Το 17% δήλωσε ότι θα είναι βιώσιμο, το 18% έχει αντίθετη γνώμη, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των CEOs (65%) πιστεύει ότι η βιωσιμότητα του χρέους είναι αβέβαιη.
 

Το δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά την επίδραση των μέτρων οικονομικής πολιτικής που συμφωνήθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το 63% των CEOs, τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε μέτρια βελτίωση την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ 1 στους 3 πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση. Μόνο το 7% του συνόλου θεωρεί ότι η επίδραση των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα θα είναι σημαντική.