Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησαν οι εκδότες, εν τέλει δεν πέρασε η πρότασή τους για παράταση της δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες.
Τελικά προωθείται η κατάργησή της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες από 1ης Ιουλίου.