Η Lavipharm ανακοίνωσε ότι η θυγατρική εταιρεία Lavipharm Active Services προχώρησε στη μεταβίβαση 66,67% των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ήτοι του συνόλου της συμμετοχής της, που κατείχε στην εταιρεία Καβάλα Φαρμακευτική Α.Ε.