Την επέκταση του σκοπού της εταιρίας και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Βις στις 30/4, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του. 


2. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας, προκειμένου να ενταχθεί στο καθεστώς αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 


3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.