Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της βουλγαρικής εργοληπτικής εταιρείας Technoexportstroy, καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων της Βουλγαρίας, η  διαδικασία πώλησης της εταιρείας δεν προσέλκυσε αγοραστές και γι’ αυτό το λόγο, ο φορέας ακυρώνει το διαγωνισμό που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 2 Μαΐου 2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων, τα τεύχη του διαγωνισμού απέκτησαν ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Ελλάδα), η εταιρεία Advance Properties (Βουλγαρία) και η επιχείρηση AT Engineering 2000 (Βουλγαρία). Ωστόσο, καμία από τις εταιρείες δεν κατέθεσε προσφορά για το διαγωνισμό.