Αύξηση της τάξης του 8% παρουσίασε το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (σε αξία) το 2010 συγκριτικά με το 2009, όπως προκύπτει από κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ.
Συγκεκριμένα, το 2010 το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) στο συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου είχαν οι late καθυστερήσεις και ακολούθησαν οι medium με ποσοστό 28,6%, οι early με ποσοστό 22,4% και οι hard με 19%. Επίσης, το 90% της ζήτησης των εξεταζόμενων υπηρεσιών προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο, το 7% από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ενώ μόλις το 3% σχετίζεται με απαιτήσεις επιχειρήσεων λοιπών κλάδων».

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις απευθύνονται κατά κύριο λόγο στον χρηματοπιστωτικό κλάδο (τράπεζες) και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (κυρίως εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου ανέφερε «Το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (έσοδα των εταιρειών του κλάδου) εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 8% το 2010 συγκριτικά με το 2009. Η εξεταζόμενη αγορά είναι εντάσεως εργασίας και από την πρωτογενή έρευνα στις επιχειρήσεις του κλάδου προκύπτει ότι περίπου το 90% του προσωπικού των εταιρειών αποτελείται από agents, ενώ μόλις το 10% από διοικητικό προσωπικό».