Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών εξαιτίας της αργίας για το Πάσχα των καθολικών.
 
Συναλλαγές δεν θα πραγματοποιηθούν εξάλλου και στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.