Κατατέθηκε σήμερα η πρώτη προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας δύο ομολογιούχων του ελληνικού Δημοσίου για το πρόγραμμα PSI.
Συγκεκριμένα οι ομολογιούχοι ζητούν να κριθεί η συνταγματικότητα και η νομιμότητα των κυβερνητικών πράξεων, με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI και για τους Έλληνες ομολογιούχους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτό.


Παράλληλα επισημαίνουν ότι παραβιάζονται διατάξεις του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που προστατεύουν την περιουσία και του άρθρο  4 του Συντάγματος, που καθιερώνουν την αρχή της ισότητας.


Πιο αναλυτικά,  στο ΣτΕ προσέφυγε μία γυναίκα της οποίας περιλήφθηκαν προς ανταλλαγή τίτλοι ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που είχε στην κατοχή της αξίας 433.000 ευρώ (αξιά κτήσης 449.845,5 ευρώ), όπως επίσης προσέφυγε στο ΣτΕ και συνταξιούχος του ΤΕΒΕ ο οποίος είναι κάτοχος ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου αξίας 9.000 ευρώ (αξία κτήσης 9.319,5 ευρώ).

    Η γυναίκα, όπως υποστηρίζει, μετά το «κούρεμα» υπέστη ζημία στην περιουσία της κατά 201.335 ευρώ (ποσοστό 53,50% απώλεια), καθώς είχε πλέον στην κατοχή της ομόλογα ύψους 231.665 ευρώ.

    Ο συνταξιούχος, όπως υποστηρίζει, μετά το «κούρεμα» υπέστη ζημία στην περιουσία του κατά 4.175 ευρώ (ποσοστό 53,61% απώλεια), καθώς είχε πλέον στην κατοχή του ομόλογα ύψους 4.825 ευρώ.