Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ ανέλαβε πρόσφατα ο κ. Ευστράτιος Σαραντινός, ο οποίος είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας από τον Φεβρουάριο του 2007 ως Σύμβουλος Διοίκησης. 
Ο κ. Σαραντινός έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΥΠΡΟΥ Asset Management ΑΕΔΑΚ και έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις στο Λονδίνο, στη Merrill Lynch, την Barclays και τη Citibank N.A., σε τομείς Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγοράς. 


Ο κ. Σαραντινός είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.