Δύο δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για καπνοπαραγωγούς ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Πρόκειται για τις δράσεις «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» και «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ η κάθε μία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο διάστημα από 9 Απριλίου έως 25 Μαΐου 2012.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την πρώτη Δράση δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τέως καπνοπαραγωγοί, με το ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 60 ευρώ το στρέμμα ετησίως.

Για τη δεύτερη Δράση, δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν οι καπνοπαραγωγοί, οι οποίοι ενεργοποίησαν το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις καπνοπαραγωγικές περιοχές κι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Η ενίσχυση ανά στρέμμα ανέρχεται στα 93,6 ευρώ.