Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ στις 10 Απριλίου.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ημερομηνία διακανονισμού είναι η 17η Απριλίου.
 

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.