Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για την Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία η οποία βρίσκεται σε παύση λειτουργίας από πέρυσι, ενώ οι εργαζόμενοι της είναι απλήρωτοι από τον Φεβρουάριο του 2010.

Σήμερα, κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων ανακοινώθηκε από την διοίκηση ότι με γραπτό αίτημά της, θα ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών νέα καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης του υπό την κάλυψη της εγγύησης αυτής Κοινοπρακτικού Τραπεζικού Δανείου 27 εκατ. ευρώ μέχρι την 23η Απριλίου 2012. Το παραπάνω αίτημα καθώς και η επιστολή απάντησης του Υπουργού, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να κοινοποιηθεί και στις πιστώτριες Τράπεζες για τις δικές τους ενέργειες.


Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη ότι  «δύναται να εξετασθεί αρμοδίως υπό το πρίσμα των περιορισμών που θέτει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, εφόσον υποβληθεί, σχετικό αίτημα της επιχείρησης για νέα τροποποίηση της με αριθ. 2/35129/0025/28.6.2010 (ΦΕΚ Β’ 956/30/6/2010) υπουργικής απόφασης, ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες εκταμίευσης των επιμέρους Τμημάτων του δανείου.»


Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας η δήλωση αυτή του κ. Σαχινίδη αποτελεί μία αχτίδα αισιοδοξίας, αφού την 4/4/2012 συζητήθηκε τελικώς η μέχρι τότε αναβληθείσα αίτηση πτώχευσης της εταιρείας Lenzing κατά της εταιρείας.


Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις η συνέλευση αποφάσισε να διακόψει τις εργασίες της και την επανάληψή τους την Δευτέρα 23 Απριλίου.