Την ένταξη των έργων κατσκευής ηλεκτρικών διασυνδέσεων στο Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο προκειμένου να απορροφήσουν κοινοτικά κονδύλια, ζητά με επιστολή της στο ΥΠΕΚΑ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Σύμφωνα με την ΡΑΕ, τα έργα αυτά, που αφορούν τη διασύνδεση νησιών του Βόρειο Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για τις μελέτες και τις κατασκευές, αν χαρακτηριστούν Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.

Σε διαφορετική περίπτωση και με την οικονομική συγκυρία που πλήττει τη χώρα μας μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στην υλοποίηση τους.