Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης των Ηνωμένων Πολιτειών από ΑΑ+ σε ΑΑ, προχώρησε ο οίκος Egan-Jones, δίνοντας παράλληλα αρνητική πρόβλεψη. Αποδίδει την υποβάθμιση στην έλλειψη προόδου στη διαχείριση του ομοσπονδιακού χρέου.