Νέα στοιχεία έδωσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Ιstat) σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας στην Ιταλία. Αναλυτικότερα, το 2011, ο αριθμός των Ιταλών ηλικίας από 15 ως 34 ετών που είχαν δουλειά μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο και πλέον σε σχέση με το 2008, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Ο αριθμός των εργαζομένων νεαρών Ιταλών μειώθηκε από 7,11 εκατομμύρια σε 6,05 εκατομμύρια. Σε ένα μόνο χρόνο, από το 2010 ως το 2011, ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 233.000. 
 

Στην ηλικιακή κατηγορία από 15 ως 24, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή τα τρία αυτά χρόνια και αντιπροσωπεύει το 20% του συνόλου.


 Η ανεργία μεταξύ των νέων είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη νότια Ιταλία.