Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του μηνός Μαρτίου 2012, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2011, προκύπτει αύξηση 1,7%, έναντι αύξησης 4,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2012, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.


Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 5,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.