Μείωση κατά 13,7% κατέγραψε τον Φεβρουάριο η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή και κατήλθε στο ποσό των 2,349,2 δισ. ευρώ έναντι 2,721,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012 παρουσίασε μείωση 13,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1,251.1 δισ. ευρώ έναντι 1,233.7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012 παρουσίασε αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2,924.4 δισ. ευρώ έναντι 3,759.6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1,864,6 δισ. ευρώ έναντι 1,478.7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.