Μείωση 8,3% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 7,2%, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,3% το μήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους
τομέων βιομηχανίας:
α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 11,5%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 10,6%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων,ποτών, δερμάτων και ειδών υπόδησης, χημικών προϊόντων, μη μεταλλικών ορυκτών και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 1,8%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,4%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 7,2% της περιόδου Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 3,0%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 9,3%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 3,7%.
δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,8%.