Τα καθήκοντα του Διευθυντή Ναυτιλιακών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΕΛ ανέλαβε από 07/04/2012 ο κ. Μπάτζιος Αθανάσιος του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του κου Μαυρουδή Ευάγγελου του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.