Αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 οι καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες στην Αλβανία, τόσο σε εθνικό (λεκ) όσο και σε ξένο νόμισμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

 

Το σύνολο των καταθέσεων σε δολάρια ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 426 εκατ. δολάρια τον Φεβρουάριο, έναντι 403 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

 

Και οι καταθέσεις των πολιτών σε ευρώ αυξήθηκαν, καθώς διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι 1,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση των καταθέσεων και σε λεκ, το σύνολο των οποίων διαμορφώθηκε σε 371 δισ. τον Φεβρουάριο, έναντι 355 δισ. λεκ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.