Στις 11 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει να μη διανεμηθεί μέρισμα χρήσεως 2011, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.