Δεν υπάρχει καμία συμφωνία μετοχικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), αναφέρει η διοίκηση της Alpha Bank, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.
Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι «σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς δημοσιεύματα περί συμφωνίας μετοχικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) μετά της Τραπέζης αναφορικά με αλλοδαπές θυγατρικές της τελευταίας, η Alpha Bank δηλώνει ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας ανακεφαλαιοποιήσεως των ελληνικών τραπεζών, μελετά διάφορα σχέδια προς την κατεύθυνση περαιτέρω ενδυναμώσεως των εποπτικών της κεφαλαίων, όμως ουδεμία συμφωνία υφίσταται περί του υπόψη αντικειμένου μετά της ΕΒRD».