Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, κατά τις δύο πρόσφατες συνεδριάσεις της, στις 3 και 5 Απριλίου, ενέκρινε, συνολικά, δώδεκα οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ.
Συγκεκριμένα:
•    Τέσσερα (4) προγράμματα με προωθητική ενέργεια:  
1.    "Conn-x Pay As You Talk 2Mbps"
2.    "Conn-x Pay As You Talk 24Mbps"
3.    "Conn-x Internet και Ομιλία ΟΛΗ ΜΕΡΑ 2Mbps"
4.    "Conn-x Internet και Ομιλία ΟΛΗ ΜΕΡΑ 24Mbps"
•    Οκτώ (8) στην κατηγορία επιχειρηματικών προγραμμάτων "OTE Business DP Plus 2Mbps/24Mbps".

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των οικονομικών προγραμμάτων συνδυαστικών υπηρεσιών προκύπτει από τη ρυθμιστική υποχρέωση, που έχει επιβληθεί στον ΟΤΕ ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ στις λιανικές αγορές πρόσβασης και κλήσεων. Η ΕΕΤΤ διενεργεί τον έλεγχο, ως Ρυθμιστική Αρχή, με στόχο την εδραίωση και διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς όφελος της αγορά και των καταναλωτών.