Αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, το οποίο έχει κατατεθεί από το υπουργείο Εργασίας.

Οι επιτηδευματίες θα μπροούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών, σε περίπτωση που καταβάλλουν το σύνολο της οφειλής ή ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 6 μηνιαίες δόσεις.


Σε περίπτωση άνω των 6 δόσεων και μέχρι τις 10 μηνιαίες δόσεις, η έκπτωση θα ανέρχεται στο 75%, ενώ για περισσότερες από 10 δόσεις η έκπτωση δεν θα ξεπερνά το 40%.


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να υπαχθούν σε μια ή δύο κατώτερες κατηγορίες από αυτές που βρίσκονται, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές ή τηρούν τις υποχρεώσεις τους με συνέπεια.