Για… 300 ευρώ οφειλή, οι εφορίες θα έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών σύμφωνα με οδηγό του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον εν λόγω οδηγό, θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε όσους έχουν χρέη στο δημόσιο από 300 ευρώ και πάνω , ωστόσο δεν θα γίνεται κατάσχεση σε μισθούς και συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ. 

Το τι θα κατάσχεται σε περίπτωση οφειλής περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό: 

Κατ΄αρχάς, οι εφορίες θα μπορούν να κατάσχουν μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιδοτήσεις, κινητές περιουσίες - όπως τραπεζικές καταυέσεις - αλλά και ακίνητα. 

Σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη των οφειλετών, αυτή θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που το χρέος υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις και εφόσον δεν έχει καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη προθεσμίας. 

Σε περίπτωση που ακίνητο ή κινητή περιουσία του οφειλέτη τεθεί σε δημοπρασία, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαχθεί σε διευκόλυνση προκειμένου να καταβάλλει τα χρέη σε δόσεις και να σταματήσει τη διαδικασία της δημοπρασίας.