Στο 50,8% διαμορφώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου στα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (49,7%). Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 50,2%. 

 

Οι έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 47,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

 

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1,11 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 33,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 57,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

 

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2012 πραγματοποίησαν το 37,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών. 

 

Οι εισροές κεφαλαίων από τους ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. 

 

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 28,60 δισ. ευρώ Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 29,36 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 2,6% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 59,00 ευρώ δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 51,5%.

 

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.061.187.205 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 17,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.291.617.053 τεμάχια) και αύξηση 58,2% σε σχέση με το Μάρτιο του 2011 (670.695.411 τεμάχια).