Η λιτότητα που έχει επιβάλει στα κράτη μέλη της η ευρωζώνη μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά αν γίνει κατάχρηση της, επεσήμανε σήμερα το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο, στο εξαμηνιαίο δελτίο που εξέδωσε προς τα κράτη μέλη του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με το IIF, η ακραίας μορφής λιτότητα που έχει επιβληθεί έχει συμβάλει στο να συρρικνωθεί η εσωτερική ζήτηση στο σύνολο της ευρωζώνης.

Παράλληλα υποστηρίζει πως χριεάζεται μια πιο εξειδικευμένη πολιτική για κάθε κράτος - μέλος της ευρωζώνης ξεχωριστά.

Τέλος επικρίνει την σπατάλη των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στήριξης, τονίζοντας πως πρέπει να στηρίζει τις αδύναμες χώρες με εξωτερικό δανεισμό.